Kontakt­personer

Frågor om bolaget och dess verksamhet

Pedro Hansson, VD
Telefon: 072-184 40 00

Försäljning

Peter Källström
072-184 40 40

Teamledare

Magnus Frost
070-890 46 96

Ekonomi

Johanna Barrsveden
070-744 02 84

Kontakta oss